Vieglais ceļš uz cietumu – 3

Ir daži viegli ceļi uz cietumu, kur pietiek izdarīt kaut ko pavisam nelielu un vieta cietumā atradīsies. Bet ir arī vēl vieglāks ceļš, kur pietiek nedarīt neko. Un šāds ceļš ir atrasts Austrijā.

Kāds 52 gadus vecs Vīnes iedzīvotājs nokļuva cietumā par to, ka atsacījās savākt savu suņu kakas. Vīnes pilsētas vadība savulaik izdeva noteikumus, kuros suņu īpašniekiem uzlika pienākumu savākt savu suņu kakas, lai tās nepaliek uz trotuāriem, kur traucē citiem pilsētniekiem. Pilsētā ir uzstādīti īpaši stendi, kuros iespējams paņemt plastmasas maisiņu, kurā savākt sava mīluļa pakaļas darinājumu un tad šo maisiņu drīkst izmest parastā pilsētas atkritumu urnā.

Bezmaksas maisiņi suņu kaku savākšanai

Bezmaksas maisiņi suņu kaku savākšanai

Bet jau pieminētais kungs jauno kārtību neatzina, jo viņš, lūk, savus suņus esot iegādājies pirms šiem noteikumiem. Turklāt — viņa suņi nebija vis nekādi sīkuļi, bet gan dāņu dogi! Katrs, kas kaut drusciņ orientējas suņu šķirnēs (bet tie, kas neorientējas, var viegli sameklēt to internetā), zina, ka tie ir pavisam prāvi lopi, lai neteiktu vairāk. Un ēd attiecīgi savam izmēram. Kā kungs pastāstīja, viņi katrs apēd pāri diviem kilogramiem gaļas dienā, plus vēl cepumi un citi našķi, un tas, kas no šiem suņiem nāk ārā, neietilpst nekādā municipālajā maisiņā.

Bet šī argumentācija, kā izskatās, galīgi neaizkustināja pilsētas varasvīrus, kuri uzlika kungam sodu 1380 eiro apmērā. Kad kungs paziņoja, ka viņš nav spējīgs šo sodu samaksāt, viņš tika aizvilkts uz tiesu, kura viņam piesprieda divas dienas cietumā, pēc tam kad viņu nosūdzēja suņu kaku mednieki.

Suņu kaku mednieki, saukti arī par Atkritumu vērotājiem, strādā no sešiem rītā līdz 11-iem vakarā, izrakstot sodus līdz 2000 eiro par atkritumu izmešanas pārkāpumiem.

Avots: Jail for dog owner over dog mess.

Bet pienākums savākt suņa kakas — tā ir atbalstāma lieta patiesībā.

2 comments to Vieglais ceļš uz cietumu – 3